prevnext

RJ90环氧树脂砂浆

  • 混凝土缺陷修补/化工污水厂防腐修复/桥梁修补加固/水利大坝过流面/强度高达100MPa
  • 咨询热线:132-5377-7670
  • 产品详情

环氧树脂砂浆/改性环氧砂浆

环氧聚合物砂浆/环氧砂浆

全国四大工厂就近发货

联系电话18710038831

   

应用范围Applications

技术指标

编号 项目 技术指标
1 抗压强度(MPa) ≥95
2 抗折强度(MPa) ≥15
3 与砼正拉粘结强度(MPa) ≥3.0
4 可操作时间(20℃),min ≤30
5 初凝时间(20℃),h ≤2
 

               
            


咨询:RJ90环氧树脂砂浆